SPOLEČNĚ S TEREAPEUTICKÝM KONĚM NAVŠTĚVUJEME KLIENTY UPOUTANÉ NA LŮŽKO NEBO VOZÍK, VÁŽNĚ NEMOCNÉ, DOMOVY SENIORŮ A HOSPICE. 
VĚNUJEME SE DOTYKOVÉ TERAPII.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

VÁM VŠEM PATŘÍ VELKÉ DÍKY

NAŠI PODPOROVATELÉ