SPOLEČNĚ S TEREAPEUTICKÝM KONĚM NAVŠTĚVUJEME KLIENTY UPOUTANÉ NA LŮŽKO NEBO VOZÍK, VÁŽNĚ NEMOCNÉ, DOMOVY SENIORŮ A HOSPICE. 
VĚNUJEME SE DOTYKOVÉ TERAPII.

VÁM VŠEM PATŘÍ VELKÉ DÍKY

NAŠI PODPOROVATELÉ


RODINA

KAMARÁDI


SILHOVA PHOTOGRAPHY

LUCIE Š.

CLEVERHORSE

MARTINKA BURIANOVÁ - JAK FOTIT KONĚ