SPOLEČNĚ S TERAPEUTICKÝM KONĚM NAVŠTĚVUJEME KLIENTY UPOUTANÉ NA LŮŽKO NEBO VOZÍK, VÁŽNĚ NEMOCNÉ, DOMOVY SENIORŮ A HOSPICE. 
VĚNUJEME SE DOTYKOVÉ TERAPII.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

VÁM VŠEM PATŘÍ VELKÉ DÍKY

NAŠI PODPOROVATELÉ


RODINA

KAMARÁDI


LUCIE ŠTĚPÁNOVÁ

EVA ČÁSLAVOVÁ

PAVEL KUPKA S RODINOU

RENATA SÜSSOVÁ

ADÉLA KATEŘINA NOVOTNÁ

NIKOLA NEDĚLOVÁ

DOPRAVA FALTA

MARTINA PLÁTOVÁ